Connect with us

GÜNDEM

Gizelle Baker: “Riski azaltılmış ürün portfolyomuzu geliştirmeye devam edeceğiz”

Published

on

Philip Morris International Küresel Bilimsel İlişkiler Başkan Yardımcısı Gizelle Baker, tütünde zarar azaltımı, dünyada tütün kontrolü konusunda yapılan çalışmalar ve yeni nesil riski azaltılmış tütün ürünleri hakkında önemli bilgiler verdi.

Dünya çapında tütün zarar azaltımına yönelik farkındalığın hangi düzeyde olduğunu düşünüyorsunuz?

Farkındalık düzeyinin hayli düşük olduğunu düşünüyorum. Farkındalık düzeylerinin daha yüksek olduğu ülkeler mevcut olsa da dünya çapında çok yüksek değil. Örneğin İngiltere’yi ele alırsanız, özellikle kamu sağlığı uzmanları arasında tütün zararını azaltma farkındalığı düzeyinin çok daha yüksek olduğunu görürsünüz; ancak yine de bunu tüketiciler, doktorlar bazında değerlendirdiğinizde tütün zararını azaltmanın anlamı ve bu yaklaşımın nasıl uygulanacağı konusunda farklılıklar görülüyor.

 

Bu çerçevede farkındalık düzeyi en yüksek olan ülke sizce hangisi?

Örneğin, Japonya’da pek çok tütün ürününün veya sigaranın yerini ısıtılan tütünün aldığını görüyorsunuz veya İngiltere’de e-sigaraların zararın azaltılmasını amaçlayan bir ürün olarak benimsendiğini ve İngiltere’de e-sigaralara ilişkin önemli adımlar atıldığını görüyorsunuz. Yani ilerleme olduğu görülüyor ancak farkındalığın gerçek anlamda artması için eğitime ve ilerlemeyi fiilen sağlayabilecek ürünlere ihtiyaç var. Ürünün erişilebilirliğinin artmasıyla, başka ülkelerin de ilerleme kaydettiğini ve zararın azaltılması çalışmalarının potansiyelini fark ettiğini görüyoruz.

 

Çeşitli ülkelerde tütün kontrolü konusunda çalışmalar gerçekleştiriliyor. Ülkelerin tütün kontrolü konusundaki çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu bağlamda hangi ülkelerin daha başarılı olduğunu düşünüyorsunuz?

Bu konuda yüzlerce yayın yapılıyor. Sanıyorum bu araştırmalara bakarken en önemli konu, çalışmaların sonuçlarını anlamanızı sağlayacak olan detaylara bakmak. Örneğin, tütün sektörü olarak dumandaki zararlı ve potansiyel olarak zararlı kanserojen maddeleri, kimyasalları veya toksik maddeleri incelediğimiz bir çalışma yayımladığımız, dolayısıyla alternatif ürünlere geçmenin kişiyi sigara kullanımına devam etmeye kıyasla daha düşük düzeyde toksik maddeye maruz bırakacağı ve bu ürünlerin daha iyi bir alternatif olduğu sonucunu çıkardığımız çalışmalar olmuştur. Bir başkası farklı bir çalışma yapar ve aynı sonucu elde eder; fakat bu ürünün toksik madde ve kanserojen madde içerdiği ve dolayısıyla zararlı olduğu sonucunu çıkarır. Veriler neredeyse birbirinin aynıdır. Ancak çıkarılabilecek sonuçlar son derece farklı olabilir. Bu yüzden çıkan sonucun nedenini anlamak için araştırmayı gerçekten incelemeniz ve karşılaştırma unsurlarının doğru olduğundan ve neyin neyle karşılaştırıldığını anladığınızdan emin olmanız gerekir. Bu ürünler sigara tüketicilerine yönelik olduğu için sonuçları sigara kullanımıyla karşılaştırmanız gerekir; çünkü insanlar sigara kullanmaya devam edecektir. Riski azaltılmış ürünlere geçiş yapmanın sigara dumanındaki toksik madde seviyelerine kıyasla daha iyi olduğu sonucuna varmak kolaydır. Karşılaştırmayı sigarayı bırakma veya hiç kullanmama anlamına gelen havayla yapmak doğru olmaz, zira bu ürünler sigarayı bırakmanın yerini almaz ve sigara kullanmayan kişilere yönelik değildir. Bu ürünlerin temiz havaya göre daha çok toksik madde içerdiği doğru; fakat karşılaştırma yanlış.

 

Ülkelerin tütün kontrolü konusunda çalışmasının ve strateji belirlemesinin altında yatan nedenler nedir? Bu sağlık ekonomisiyle ilişkili mi?

Her ülkede sigara kullanımının halk sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini, ekonomik yükünü ve ayrıca sosyal yükünü görebilirsiniz. Tütün kontrolüne baktığımızda sigara kullanımını ortadan kaldırmak için iki yaklaşım benimsendiğini görüyoruz: Birinci yaklaşım “insanların sigara kullanmaya başlamasını engellemek”. Bu sigaraya başlayan insan sayısını azaltmayı amaçlayan yöntemler ve düzenlemeler vasıtasıyla sigara kullanımını ilk aşamada engellemek anlamına geliyor.

 

Tütün kontrolü çalışmalarının ikinci temel unsuruysa “insanların sigarayı bırakmasını sağlamak” oluşturuyor. Buradaki temel odak noktaları eğitim, farkındalık ve destektir. İnsanlar sebep olunan zararları bilmiyor olabilir; bugün sigara kullanıyor, kendilerini sağlıklı hissediyor ve her zaman sigarayı bırakabileceklerine inanıyor olabilir. Bu yüzden eğitimler sebep olunan zarar, sigaranın bağımlılığa neden oluşu, sigara kullanım süresi uzadıkça sigarayı bırakmanın da bir o kadar güçleştiği hakkında olmalı. İnsanlara onlara yardımcı olacak ve değişim için kendilerini motive edecek bilgiler verilmeli.

 

Ayrıca tütün kontrolü çalışmalarında yeni yeni ortaya çıkan bir üçüncü temel alan daha bulunuyor ve zararın azaltılması çalışmaları tam bu kapsamda yer alıyor. Bu çalışmalar da farkındalık ve eğitim şeklindeki iki unsurun karışımından oluşuyor. Ayrıca bu kapsamda riski azaltılmış ürünlere pazarda yer verilmesi, bu ürünlerin farklılaştırılması ve sadece sigara kullanımına devam edecek olan yetişkin sigara tüketicilerini hedef alması yönünde yasal çerçevenin tesis edilmesi de dahil. Sigara kullanmayan kişilere erişimi asgari düzeye indirmeniz ve gençlere erişimi engellemeniz gerekiyor. Bu da yeni düzenlemeler ve bu düzenlemelerin uygulanmasını gerektiriyor. Ayrıca daha az zararlı ürünlerin pazarda mevcut olmasını da gerektiriyor.

 

Tütün sektörünü gelecekte neler bekliyor? Şirketin gelecek vizyonu neden oluşuyor?

Bu alanda daha işin başında olduğumuzu düşünüyorum. Bu ürünler 2014’ten bu yana piyasada ve ürünlerin durmaksızın geliştiğini ve ürün yelpazesinin genişlediğini göreceksiniz. Dünya üzerinde bir milyar sigara kullanıcısı bulunuyor. Tek bir ürün herkesin sigaradan geçiş yapmasını sağlamayacaktır. Mesele onlara sigaralardan uzak durmalarına yardımcı olacak ürünleri sunmaktır. Herkes farklı nedenlerle sigara içer. Sigara kullanıcısının ihtiyaçlarını karşılayan, sigara kullanımıyla ulaştıkları tatmini onlara sunan, fakat bunu daha az zararla yapan farklı ürünlere ihtiyacımız var. Ayrıca yenilikçi buharlı ürünler geliştirmemiz, tüketicilerin deneyimlerinden ders çıkarmamız ve insanları sigaraya dönmekten alıkoyacak ürünler geliştirmemiz gerekiyor. Çünkü yapacağımız en kötü şey durmak ve insanların sigaraya dönmesine neden olmak olur. İşe tek bir ürünle, lider ürünümüz IQOS ile başlamıştık. Bu konudaki deneyimlerden ders çıkardık ve daha kısa şarj süresi ihtiyacı, çift şarj gibi elektronik cihaz kullanımını zorlaştıran ve ürünün kullanımını sigara kullanımına kıyasla daha zor hale getiren sorunların bazılarını ele aldık. Çünkü bu ürünlerin kullanımını zorlaştıracak herhangi bir şey, sigara kullanıcılarının geçiş yapmamasına ve geçiş yapanların da kararlarından vazgeçmesine neden oluyor. Ve ayrıca en önemli sorunlardan biri cihazın temizliği ve cihazla ulaşılan tatmin düzeyiydi. Bu nedenle cihazda tütün çubuğunun içine ulaşan bir ısıtıcı plakanın bulunduğu rezistanslı ısıtma sisteminden tütünü içten dışa doğru ısıtan endüksiyonlu ısıtma teknolojisine geçtik. Artık temizlenmesi gereken bir ısıtıcı plaka kalmadığı için, ısı kaynağı tütün çubuğunun içinde yer alıyor ve tütünü içeriden dışarı ısıtmak için de endüksiyonlu teknolojiyi kullanıyor. Bu şekilde cihaz temiz kalarak tütünle temas etmiyor. Bunun yanı sıra pili daha da geliştirdik.

 

Şirket olarak hiç şüphesiz gelişim halindeyiz. Bugün olduğumuz yere gelmek için sadece ürün geliştirmekle kalmayıp aynı zamanda ürünlerin elektronik aksamlarını ve tasarımını geliştiren ve ürünlere ilişkin bilimsel araştırmalar yapan bir Ar-Ge ekibi tesis etmek amacıyla 900’den fazla bilim insanını Neuchatel’e, İsviçre’ye getirdik.

 

Bunun dışında ekibimizdeki bilim insanlarından başka fikirler de alıyoruz. Örneğin bugün itibariyle aerosolün ciğerlerinizden dağılma şeklinin ardındaki mekanizmaya ve nefes alıma ilişkin en kapsamlı bilgilere sahibiz. Bu tür bilgiler, akciğerler vasıtasıyla başka neyin etkin şekilde dağılımının yapılabileceği ve dolayısıyla şirketi sağlık ve ilaç alanında sigaraların da ötesine taşıyacak bilimsel kapasiteden nasıl yararlanabileceğimiz konusunda çalışmalar yapmamıza imkân veriyor.

 

Tüm dünyada riski azaltılmış ürün yüzdesinden de bahsedebilir misiniz?

Bu ürünleri tüm dünyada yaklaşık 19 milyon kişi kullanıyor ve kullanıcıların %70’i sigarayı tamamen bırakmış durumda. Bu rakamlar artmaya devam ediyor. Her ülkede sigara kullanıcıları diğer ülkelerdekinden farklı bir şekilde farklı mesajlara ve farklı ürünlere yanıt veriyor. Benim ülkem Kanada’da sigara kullanıcılarını görmezsiniz. Bir restoranda, halka açık bir parkta, bir binanın içinde sigara kullanamazsınız veya sigara kullanarak caddede yürüyemezsiniz. Bu yüzden sigara kullanmayan biri olarak sigara kullanıldığını görmezsiniz. Diğer ülkelerde sigara kullanımı günlük hayatta daha görünür bir şey. Bir ülkede insanlara bu ürünlere dair bilgi vermek için ihtiyacınız olacak mesajlar başka bir ülkede farklı olacaktır. Kanada’da insanlara bir çözüme ihtiyaçları olduğunu anlatmadan önce ülkelerinde sigara kullanan halen iki milyon kişi olduğunu anlatmanız gerekir. Çünkü insanlara bizim ürünümüz daha az zararlı dediğinizde, yanıt olarak “ama bizde sigara kullanan yok” diyeceklerdir. Bu yüzden mesaj içerikleri ve uygulama ülkeden ülkeye farklılık gösterecektir ve insanların ürününüzün ne olduğunu ne olmadığını, kime yönelik olduğunu, kime yönelik olmadığını anladığından emin olmanız ve verdiğiniz mesajların yerel düzeyde karşılık bulması işte bu nedenle önemlidir. Halihazırda 70’i aşkın ülkede mevcut olsak da bu ülkelerin bazılarında tüm ülkede değil sadece bir şehirdeyiz. Bu yüzden bu süreç devam ettikçe erişim alanımız da genişlemeye devam ediyor.

 

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GÜNDEM

Başbakanlıktan sporcularımıza tam destek

Published

on

By

Spordan da sorumlu Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, Milli Atlet Buse Savaşkan’ı kabulünde yaptığı konuşmada, Başbakan Üstel’in vizyonu ile spor alanında yeni bir döneme girildiğin dikkat çekti ve Olimpiyatlara hazırlanan ve Olimpiyatlara katılabilecek noktaya gelen tüm sporcularımıza destek sağladıklarını belirtti

 

 

 

 

KKTC Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, 2024 Paris Olimpiyatlarına hazırlanacak olan Milli Atlet Buse Savaşkan’ı kabul etti.

Başbakan Ünal Üstel’in spor vizyonu çerçevesinde Milli Atlet Buse Savaşkan, 2 – 18 Ağustos 2024 tarihlerinde Fransa’da gerçekleşecek 33. Yaz Olimpiyat Oyunları’na Başbakanlık desteğiyle Portekiz’de hazırlanacak.

Buse’nin Olimpiyatlara katılım sağlayabilmesi adına, sporcuları Dünya ve Avrupa şampiyonalarında dereceler elde eden, Olimpiyatlara sporcu hazırlayan Ukraynalı profesyonel antrenör Gennadi Zuiev ile anlaşma sağlandı.

Buse’nin Gennadi Zuiev nezaretinde yaklaşık 8 aylık hazırlık sürecinde milli atletin malzeme, konaklama gibi tüm ihtiyaçları da Başbakanlık tarafından karşılanacak.

Buse kamp için bu sabah erken saatlerde adadan ayrılarak Portekiz’e gidecek.

CAHİTOĞLU: BUSE’NİN OLİMPİYATLARA KATILACAĞINA YÜREKTEN İNANIYORUZ

Spordan da sorumlu Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, kabulde yaptığı açıklamada Buse Savaşkan’a Olimpiyat yolculuğu çalışmalarında başarılar diledi.

Cahitoğlu konuşmasında, “Başbakanımız Ünal Üstel’in vizyonu ile spor alanında yeni bir döneme girildi. Özellikle bireysel sporlarda Olimpiyatlar zirvedir. Bu nedenle başta Buse Savaşkan olmak üzere bundan böyle Olimpiyatlara hazırlanan ve Olimpiyatlara katılabilecek noktaya gelen tüm sporcularımıza bu desteği Başbakanlık olarak sunacağız. Buse’nin Olimpiyatlara katılması ülke olarak en büyük arzumuzdur. Bu noktada Buse’nin sadece çalışmalarına odaklanabilmesi için her türlü desteği ona sunacağız. Buse’nin 2024 Paris Olimpiyatları’na katılacağına yürekten inanıyoruz ve ona şimdiden başarılar diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

ÜLKE TANITIMI NOKTASINDA SPORUN ÖNEMİ

Cahitoğlu ayrıca, geçtiğimiz günlerde Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde kurulacak olan Türk Devletleri Atletizm Birliği’nin İstanbul’daki ilk toplantısına katılan KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı’dan da yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Cahitoğlu, bu adımın çok önemli olduğuna vurgu yaparak ülke tanıtımı noktasında da sporun önemine değindi ve ilerleyen süreçte Türk devletleri ile yakınlaşmanın diğer spor dallarına da yayılacağını belirtti.

 

Continue Reading

GÜNDEM

Merit, minikleri futbol turnuvasında buluşturdu

Published

on

By

Merit Otellerinin yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi kapsamında bu yıl dört etkinlikle gerçekleştirilecek Merit Spor Oyunları çerçevesinde futbol turnuvası başladı.

  1. Merit Futbol Turnuvası’nda, Alsancak İlkokulu, Lapta İlkokulu, Karşıyaka İlkokulu ve Karaoğlanoğlu İlkokulu karşılaştı.

Lapta Spor Kulübü tesislerinde oynanan iki maçla başlayan turnuvada Alsancak İlkokulu, Karaoğlanoğlu İlkokulu karşı, Lapta İlkokulu da Karşıyaka İlkokulu karşısında üstünlük sağladı.

Tek devreli lig usülü yapılan turnuvada ikinci hafta maçları gelecek hafta oynanacak. Üç hafta sonunda en fazla puanı toplayan okul şampiyon olacak.

 

Continue Reading

GÜNDEM

Bafra’ya dev yatırım

Published

on

By

 

Dem’s Contruction’a bağlı Hera projesi, Bafra’da 200 milyon dolarlık yatırım bütçesi ile alternatifi olmayan bir ilki gerçekleştiriyor. 200 milyon dolar yatırım bedeli ile inşa edilecek 348 adet otel tipi dairenin tanıtımı, görkemli bir etkinlikle gerçekleştirildi

 

 

Dem’s Contruction edindiği 25 yıllık tecrübeyi “Hera Luxury Resorts” projesine aktarıyor.

Bafra Oteller Mevkii’nin en güzel noktasında yer alan, yedi yılda ödenecek paranın geri alınabileceği ‘Hera Luxury Resorts Projesi’ KKTC’nin ilk ve tek tapulu otel odası olan projesini hayata geçiriliyor.

348 adet otel tipi dairenin tanıtımını yapan Dem’s Contruction, yatırım bedeli 200 milyon dolara sahip Hera Luxury Resorts, ünlü oyuncu sunucu Pınar Altuğ Atacan’ın sunumu ile; ünlü müzisyen Ozan Doğulu, şarkıcı Hera ve şarkıcı Beste Korkmaz’ın muhteşem sahne performansıyla tanıttı.

Tanıtım etkinliğinde konuşan Dem’s Contruction Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Can, “Projelerimizde lokasyonlara dikkat ediyoruz. Hera Luxury Resorts stratejik konumu, yatırımcılara sunduğu elverişli imkanları, doğal güzellikleri ve değerini her geçen gün artıran gayrimenkul seçenekleri ile Bafra bölgesinden tapu sahibi olabileceğiniz tek proje. Oteliniz eviniz olsun sloganıyla yola çıktık” dedi.

Süleyman Can, “Hera Luxury Resorts ilk ve tek akıllı oda sistemli bir proje. Bizim projelerimiz her beğeniye, tercihe ve bütçeye göre çeşitlilik göstermektedir. Böylelikle de yatırımcılarımıza birçok seçenek sunmuş oluyoruz.” diye konuştu.

ŞAMPİYON MELEKLERE ANLAMLI DESTEK

Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Can, Adıyaman’da konakladıkları otelin deprem nedeniyle yıkılması sonucu yaşamını yitiren 35 kişilik voleybol takımı için kurulan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne, Venice projesinden bir dairenin gelirini hediye edeceğini belirtti.

Tanıtım etkinliğine katılan Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ‘‘Bafra Bölgesi’nde farklı bir konsept yaratılarak bir otel ortaya konulması esas ilgi çekendir. Bu farklı proje ile KKTC’de bu yatırımları düşündüklerinden dolayı DEM’S ailesine teşekkür ederim’’ dedi.

Meclis Başkanı Zorlu Töre de “KKTC gelişiyor, büyüyor ve kökleşiyor. KKTC’de ekonomik hamleler devam ediyor. Oteller zincirine yeni bir konsept ile Dem’s Contruction katkı sağlıyor. Dolayısı ile gurur duyuyoruz’’ açıklamasını yaptı.

 

Continue Reading

Trending