Belediyeler Birliği, taleplerinin yerine getirilmemesi halinde eyleme gitme kararı aldı

13 Belediye Başkanının “mevcut yönetim meşru değil” iddiasıyla katılmadığı Belediyeler Birliği Genel Kurulu’nda, belediyelere ait taleplerin hükümet tarafından yerine getirilmemesi halinde her türlü eyleme gitme kararının alındığı ifade edildi.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Genel Kurul toplantısı, 15 üyenin katılımıyla bugün gerçekleşti.

13 Belediye Başkanının “mevcut yönetim meşru değil” iddiasıyla katılmadığı 71. Genel Kurul toplantısı, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediyeler Birliği’nden servis edilen açıklamada, belediyelere ait taleplerin hükümet tarafından yerine getirilmemesi halinde her türlü eyleme gitme kararının alındığı ifade edildi.

Açıklamada, toplantının ardından belediyelerin taleplerinin, Genel Kurul tarafından yetkilendirilen bir heyet tarafından Başbakan Ersan Saner’e iletildiği ve Başbakan Ersan Saner’in heyete sorunların en kısa zamanda çözümü konusunda güvence verdiği açıklandı.

Belediyeler Birliği tarafından yapılan açıklamada, Genel Kurul toplantısında alınan kararlar şöyle açıklandı:

1 -) 2020 yılında KKTC’de oluşan ve kabul edilen Hayat Pahalılığı oranında 2021 yılı Cari Bütçesi’nde belediyelere verilen payın artırılmasının hükümetten talep edilmesine ve Cari Bütçe’de bu talebimizin yer alması için gerekli girişimlerde bulunulmasına, bu talebin gerçekleşmemesi halinde 2021 Mali Yılı Cari Bütçesi’nin Cumhuriyet Meclisi’nden onaylandığı günün ertesinde Belediyeler Birliği olarak her türlü eyleme gidileceğine oy birliği ile karar verilir.

2 -) 10 Aralık 2020 tarihli Yürütme Kurulu Toplantısı’nda 63/2020 sayılı karar ile “İçme Suyu ve Zirai Suyun Kullanımı, Dağıtımı ve Hak Sahipliği İle Ücret Tarifelerinin Saptanması ve Tahsiline İlişkin Kurallar Tüzüğü”nün 7. Maddesinin uygulanmasının Bakanlar Kurulu tarafından ertelenmediği, nedeni ile uygulamaya girmesinin uygun görülmediği ve uygulamaya girmemesi için Esas tüzüğün 7. Maddesinin yürürlüğe gireceği tarihe kadar belediyelere yapılmakta olan 0.10 TL ve 0.25 TL kapsamındaki uygulamanın devam ettirilmesi için Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan talepte bulunulması ve belediyelerin işletmesine bırakılan belediyelere ait kuyular ile ilgili, kullanım hakkı devredilmeyen ve işletmesi Su İşleri Dairesi tarafından yapılan yerel su kaynaklarının ücret tarifesine geçirilmesi yönündeki taleplerinin yeniden dile getirilmesi kararı alındığı ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na 63/2020 sayılı karar konusunun 11 Aralık 2020 tarihli Belediyeler Birliği yazısı ile aktarıldığı ancak buna rağmen ilgili tüzüğün 7. Maddesi’nin uygulanmaya konulması üzerine Yürütme Kurulu’nun 19 Ocak 2021 tarih ve 65/2021 sayılı karar ile 63/2020 sayılı karardaki taleplerinde ısrarlı olduğu yönünde karar aldığından Yürütme Kurulu’nun bu kararını Genel Kurul oy birliği ile aynen kabul ettiğini; bir sonraki faturalandırma tarihine kadar  “İçme Suyu ve Zirai Suyun Kullanımı” ile ilgili tüzüğün iptal edilmemesi ve eski fiyatlardan faturalandırılmaması ve/veya eski fiyatlardan faturalandırılması için gerekli yasal tedbirlerin hükümet tarafından alınmaması halinde Belediyeler Birliği olarak her türlü eyleme gidileceğine oy birliği ile karar verilir.

3 -) 45/2018 Sayılı Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nda düzenlenen idari para cezası ve kapatma cezası verme ile organizasyon ve etkinlikleri durdurma yetkisinin bakanlık ile birlikte Bakanlar Kurulu tarafından yetkilendirilmesi durumunda belediye kolluk görevlileri veya belediye sağlık personeli tarafından da kullanılmasında “belediye kolluk görevlilerinin Bakanlar Kurulu tarafından yetkilendirilmesi” halinde belediye kolluk görevlileri tarafından verilecek idari para cezası ile ilgili tahsil edilecek ceza miktarının bu cezayı veren kolluk görevlisinin bağlı bulunduğu belediyenin bütçesine aktarılması için gerekli girişimlerin Başbakan nezdinde yapılması yönünde Yürütme Kurulu tarafından 19.01.2021 tarihinde alınan 66/2021 sayılı karar Genel Kurul tarafından oy birliği ile kabul edilir. Genel Kurul’un bu kararına uyulmaması halinde belediyelerin bu amaçla görevlendireceği personelin ücretlerini ve/veya giderlerini ve/veya ek mesai ödeneklerini ve benzer giderleri karşılayamayacağı ve bu görevleri yerine getirmek için araç tahsis edemeyeceği ve yakıt giderini temin edemeyeceği dikkate alındığında; bu amaçla tahsil edilecek ceza miktarının ilgili belediyenin bütçesine aktarılması yönünde hükümet tarafından karar üretilinceye kadar bu görevi yerine getirmeyecekleri yönünde oy birliği ile karar verilir.

4 -) Genel Kurul, Belediyeler Birliği Yürütme Kurulu’nun 19 Ocak 2021 tarih ve 67/2021 sayılı olup “51/95 sayılı Belediyeler Yasası’nın tadili ile ilgili Belediyeler Birliği tarafından hazırlanmış ve daha önce Genel Kurul’un da bilgisine getirilmiş tadil taslağının uzun yıllar sürüncemede kaldığı ve Meclis Alt Komitelerinde görüşülemediği nedeniyle bu taslağın yeniden 1 Mart 2021 tarihine kadar ele alınarak uzlaşılacak ve son haline getirilecek tadil taslağının Meclis Alt Komitelerinin gündemine alınabilmesi yönünde” aldığı kararını oy birliği ile aynen kabul eder. Genel Kurul, 1 Mart 2021 tarihine kadar yasa tasarısının Meclis Alt Komitesi’nde görüşülmemesi ve çalışma yapılmaması halinde gerekli her türlü eylemi yapacağı yönünde oy birliği ile karar verir.  

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

%d blogcu bunu beğendi: