‘Uzaktan eğitim konusunda kurumsal bir çözüm üretilmedi’

KTÖS, uzaktan eğitim konusunda kurumsal bir çözüm üretilmediğini belirterek, hükümeti eleştirdi.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), 5 ay önce tüm olasılıkları düşünerek, uzaktan veya karma eğitim ve öğretim modellerine hazırlıklı olunması gerektiğini ortaya koyduklarını anımsattı ve uzaktan eğitim konusunda kurumsal bir çözüm üretmediğini savunduğu hükümeti eleştirdi.

En az 4500 “dijital sınıf” ve teknolojik alt yapının desteklenmesi için bütçe ayrılması gerektiğinin altını çizen KTÖS, ihtiyaçlı öğrenciler için  tablet ve internet erişimi sağlanması gerektiğini de vurguladı.

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş yazılı açıklama yaparak öğretmenler ve öğrencilerin aşılanmasının öncelikli olması ve daha sık random PCR testi yapılması gerektiğini de ifade etti.

Eğitim Bakanlığı’nın moodle tabanlı dijital platformun hazırlığını yavaşlatarak bir kenara koyduğunu, hükümetin  DAÜ’nün hazırladığı ve 1.5 milyon TL bütçeli iki uzaktan eğitim projesini reddettiğini  ileri süren Maviş,  “Bununla birlikte hangi kurama ve programa göre yazıldığı belli olmayan, hangi firmanın uygulayıcı olduğu bilinmeyen Türkiye’de teknik ve felsefe açısından sorunlu bir sistem olan EBA’nın adanın kuzeyinde 9.7 milyon TL bütçe ile hazırlığı yapıldığı söylenmektedir” dedi.

“EŞİTSİZLİKLER DERİNLEŞTİ”

Okulların eşitsizliklerin bir nebze giderildiği sosyal öğrenme alanları olduğunu belirten Maviş, bu yüzden sanal sınıflarda da eşitsizliklerin minimize edilerek dijital süreçler oluşturulması gerektiğini ifade etti.
Son 10 ayda özel okullar ile devlet okulları arasında ve okullardaki öğrenciler arasında eşitsizliklerin derinleştiğini gözlemlediklerini kaydeden Maviş, ilkokullardaki çocukların yüzde 30’unun bilgisayar, yüzde 16’sının tabletle, geri kalanından akıllı telefonlar ile ulaşmaya çalıştığı bir eğitim modeli oluştuğunu belirtti.

Akıllı telefonla eğitime ulaşan çocukların yarısı ailelerinin telefonundan, ancak aileleri evde olduğu zamanlarda eğitime erişme imkanı bulduğunu kaydeden Maviş, kimi çocuğun tabletle kimisinin telefonla, kimisinin çevrimiçi kimisinin whatsapp benzeri uygulamalarla uzaktan eğitime çözüm bulduğu bir düzenekte eşitlikten, adaletten ve pedagojiden bahsedilemeyeceğini belirtti ve bu  durumun devletin ayıbı olduğunu ileri sürdü.

Maviş açıklamasında, KTÖS’ün  çocukların öğrenimine, gelişimine katkı koymak için uzaktan eğitim çözümlerinin nasıl olması gerektiği ile ilgili görüşlerini şöyle ifade etti:

1- SUNUCU/ALT YAPI (Server)

Uzaktan eğitim sisteminin çalışabilmesi için güçlü bir sunucu veya bulut sistemleri üzerinde bir depolama sistemi olması lazımdır. Bu sistem üzerine kurulacak web sitesinin veri tabanı, servis sağlayıcısı, depolama ayarları, host ve dns ayarları da düşünülmelidir.

2- UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ

Çevrimiçi ve çevrimdışı olarak açık eğitim platformları kullanılmalıdır.

3- PLANLAMA VE UYGULAMA

Dijital eğitim programı yeniden kurgulanmalı,  dersler seyreltilerek e-öğrenme ortamları oluşturulmalıdır. E-kitap, kaynak, e-kütüphane, soru bankası, kullanıcı sayısı, yetkilendirme, ölçme-değerlendirme, rehberlik ve yönetim gibi mekanizmalara işlerlik kazandırılmalıdır. Her okula e-okul ve e-sınıflar oluşturulmalıdır. Merkez sistem ile sanal sınıfların sınırlılıkları ve özgürlükleri belirlenmelidir. Tüm bunlar için mevzuat oluşturulmalı, çeşitlilik ve özgürlükler ön planda tutulmalıdır.

4- GÜNCELLEME VE YEDEKLEME

Çocuk güvenliği, bilgilerin yeniden kullanımı için yedekleme ve sistemin gelişimi için güncelleme alanlarına da yatırım yapılmalıdır.

5- EKLENTİLER (Plugins)

Derslerin çevrimiçi yapılabilmesi için web konferans çözümleri üretilmesi gereklidir. Etkileşimsel içerik, veri tabanı oluşturma, forum, sözlük, ödev ve sınav gibi çok amaçlı entegre programlar için mali kaynak sürdürülebilir olmalıdır.

6- İNTERNET ERİŞİMİ

40 dakikalık bir video ders ortalama 300-500 MB, 4 Saatlik bir çevrimiçi derse ortalama 2-3 GB kota harcamaktadır. Youtube’dan video ders izlemekse 720p’de saatte 1,86GB internet kotası demektir.

Çevrimiçi ve çevrimdışı takip için internet erişimi en az 2 Mbit olmalıdır. Kesintisiz online eğitim için internet hızı ve kapasitesi artırılmalı, kısa vadede tüm okullara, uzun vadede tüm evlere fiber optik kablolar döşenmelidir.

7- SİMÜLASYON TABANLI İÇERİK VE PROGRAMLARI

İnteraktif Video, LMS, XML, SCORM ve benzeri kodlamalar ile dijital içerik üretilmelidir. Bu içerikleri üreten Adobe Capative, Articulate 360, H5P vb. simülasyon tabanlı programların kullanımı öğrenim hayatına konulmalıdır. Bu içerikleri üreten bir merkez kurulmalı veya hizmet satın alınmalıdır.

8- TEKNOLOJİK ARAÇ GEREÇ VE ERİŞİM

Donanım, yazılım ve internet bağlantısı yatırımları yapılmalıdır.

9- EŞİTSİZLİKLER

Kamu okulları ile özel okullar veya öğrencilerin sosyo-ekonomik durumuna göre oluşabilecek eşitsizlikler giderilmelidir. İhtiyaçlı öğrencilere internet ve tablet katkısı yapılmalıdır.

10- HİZMET İÇİ EĞİTİM/PSİKOLOJİK DESTEK

Öğretmen, öğrenci ve aileler sürdürülebilir hizmet içi kurslar ile geliştirilmeli, yeni öğrenme ortamlarının benimsenmesi için psikolojik destek sağlanmalıdır.

11- UZAKTAN EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Eğitim Bakanlığı bünyesinde enstitü kurulmalı, kadro yetiştirilmeli ve teknolojik donanımı teknik destek şekilde kurgulanmalıdır.

12- ÇALIŞMA VE ÖĞRENİM KOŞULLARI

Öğretmenlerin ve öğrencilerin ödev, hak ve sorumlulukları dijitalleşmeye uygun olarak geliştirilmelidir.

13- SİBER GÜVENLİK

Hem sistemin güvenirliği, hem de öğretmen ve öğrencilerin güvenliği için bilişim kapsamları çocuk koruma politikalarına göre düzenlenmelidir. Sistem siber saldırılara da cevap verecek bir yazılımla korunmalıdır.

14- DESTEK EĞİTİMİ

Dezavantajlı gruplara pozitif ayrımcılık uygulanarak öğrenme süreçleri hibrit model üstünden desteklenecek bir dijitalleşme inşa edilmelidir.

15- VİZYON/MİSYON

Dijitalleşme ve e-öğrenme devlet politikası olmalı ve bu yönde adımlar atılmalıdır. Kesintisiz internet ve her çocuğa cihaz temini bir hedef haline dönüştürülmelidir. Yazılım, internet ve teknolojik gereç üreten şirketler ile toplum yararına pazarlık edilmelidir.

16- UZAKTAN EĞİTİM İÇİN BÜTÇE

 • Server  – 85,000 dolar (Eğitim Bakanlığı tarafından temin edildi)
 • Bulut Sistemi – En az 1 yıl için 20,000 dolar
 • Lisanslı Program – Microsoft Office 365 ( Kişi başı yıllık 3 dolar)
 • Moodle İşletim Sistemi ( Kullanıcı başına yıllık 1 dolar)
 • Veya Blackboard ( Kullanıcı başına yıllık 5,6 dolar)
 • Lisanslı Simülasyon tabanlı program ( kişi başı aylık 30 dolar)
 • Lisanslı İnteraktif video programı (Kişi başı aylık 30 dolar)
 • Web konferans yazılımı ( Zoom – kullanıcı kişi başı yıllık 3.5 dolar/host kişi başı 90 dolar yıllık)
 • Hizmet içi eğitim
 • Siber güvenlik sistemi
 • İhtiyaçlı öğrencilere ücretsiz internet erişimi
 • İhtiyaçlı öğrencilere tablet
 • Bazı çözümler bulut sistemi, web konferans yazılımı ve lisanslı program yazılımlarını tek bir başlıkta birleştirebilir. (Örneğin Microsoft Office 365)
 • Yukarıda yazılanların sürdürülebilir olması için çok yüksek hızlı geniş bant fiber internet erişimi.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir