Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Mısır’dan “federasyon” vurgusu

Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Mısır dışişleri bakanları, iki bölgeli, iki toplumlu federasyon esasında bir çözüm için destek belirtti.

Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Mısır dışişleri bakanları, Kıbrıs’ta Avrupa müktesebatı çizgisinde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararları ve uluslararası hukuka uygun, iki bölgeli, iki toplumlu esasta bir çözümü desteklediklerini ifade ettiler.

Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Mısır dışişleri bakanları, ‘Philia Forum’ dolayısıyla bulundukları Atina’da gerçekleştirdikleri üçlü toplantıdan sonra ortak açıklama yaptı.

Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Mısır dışişleri bakanları ortak açıklamada, Kıbrıs sorununda, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin, kendi gözetiminde sonuç hedefli müzakere sürecinin başlaması amacıyla sarf ettiği çabaları desteklerini belirttiler

Dışişleri bakanları görüşmede, Yunanistan-Güney Kıbrıs-Mısır işbirliğinin, ülkelerinin, olumlu bir gündem temelinde, bölgede refahın teşvikine yönelik ortak çıkarlarına hizmet ettiğini vurguladılar; işbirliği için ortak fırsatların araştırılması amacıyla koordinasyonu yoğunlaştırmayı taahhüt ettiler.

Dışişleri bakanları bu bağlamda, merkezi Kahire’de olan bölgesel bir kuruluş olan, aynı değer ve hedefleri paylaşan, tüm bölgenin güvenliği ve bölge halkının refahı için işbirliği arzusunda olan bütün ülkelere açık olan Doğu Akdeniz Gaz Forumu (EMGF) yasasının 1 Mart 2021’de yürürlüğe girmesinden ve Lefkoşa’da 2021 baharı başında faaliyete geçecek olan Üçlü Mekanizmalar için bir Sekreterlik oluşturulması hazırlıklarının ilerlemesinden memnuniyet duyduklarını ifade ettiler.

Dışişleri bakanlarının ortak açıklaması şöyle:

“Birleşmiş Milletler (BM) Deniz Hukuku Sözleşmesi, BM Beyannamesi’nde kutsal kabul edilen ilkeler ile barış, güvenlik, iyi komşuluk ilişkileri, bölgedeki tüm ülkeler için anlaşmazlıkların barışçıl çözümleri dâhil uluslararası hukuk için güçlü taahhüdümüzü tekrarlarız.

Her ülkenin deniz bölgelerinde uluslararası hukuka uygun bağımsızlığına, egemenlik haklarına ve yetki alanına saygının önemli olduğunu vurgular, uluslararası hukuku ihlal eden tüm faaliyetleri kınarız.

Doğu Akdeniz’de UNCLOS dahil uluslararası hukuka uyumlu deniz bölgelerinde, devletlerin egemenliğine ve egemenlik haklarına tam ve sürekli saygı istedik.

İki devletli bir çözüm esası üzerinde Filistin-İsrail anlaşmazlığıyla ilgili kararın bölgede kapsamlı bir barış ve istikrar için zorunlu bir gerekliliktir. Ayrıca İsrail’le barış ve güvenlik içerisinde yan yana yaşayan, 4 Haziran 1967 çizgileri esasında bağımsız ve yaşayabilir bir Filistin devletini garantiye almak önemlidir.

Libya Siyasi Diyalog Forumu tarafından Libya için birleşik bir geçici yürütme organı üzerinde anlaşmaya varılmasını memnunlukla karşıladık.

Libya’ya karşı her türlü yabancı müdahale ‘kabul edilmezdir’; Uluslararası hukuk ihlal edilerek sonuçlanacak bütün anlaşmalar ‘geçersizdir. Yeni Libya hükümetini, Kasım 2019’da Türkiye ve al-Sarraj arasında imzalanan mutabakat zaptını düşünmeye çağırırız.”

Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Mısır dışişleri bakanları son olarak Suriye’nin birliği, bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne taahhütlerini yeniden teyit ettiler; Suriye krizine kalıcı bir siyasi çözüm için sağlam desteklerini belirttiler.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir